Learning Management Systeem

Vaak moet een werknemer een bepaald opleidingsniveau behalen, afhankelijk van de vervulde rollen binnen de onderneming. Bovendien evolueren deze opleidingen voortdurend, wat van het up-to-date houden van een persoonlijk opleidingscurriculum per werknemer een bijna onbegonnen taak maakt. Ons Learning Management Systeem is hiervoor dé oplossing.

Gepersonaliseerd

Het vertrekpunt voor elke werknemer in de LMS is het persoonlijke opleidingscurriculum. Op basis van de rollen binnen de onderneming en de persoonlijke voortgang wordt steeds een actuele lijst van gevolgde en te volgen opleidingen getoond.

Gepersonaliseerd

Opleidingscatelogus

De opleidingscatalogus is een gecategoriseerde lijst van alle opleidingen die, eventueel na goedkeuring, aangeboden worden. Van hieruit kunnen werknemers inschrijven of hun interesse voor een opleiding kenbaar maken.

Opleidingscatelogus

Verschillende opleidingstypes

Het LMS kan leesbevestigingen ("Read & Understood") vragen van procedures en werkinstructies die belangrijk zijn voor de uitoefening van eenieders functie, afhankelijk van de rollen binnen het bedrijf.

Verschillende opleidingstypes

Heropleiding

Moeten sommige opleidingen regelmatig (bv. jaarlijks) opnieuw gevolgd worden, of vereist een wijziging in de inhoud een heropleiding? Geen probleem: de opleidingscurricula worden automatisch aangepast.

Heropleiding

Gerelateerde oplossingen