Een blik op NIS2: wat bedrijven moeten weten
Pieter van Gelooven 09/01/2024

Een blik op NIS2: wat bedrijven moeten weten

De digitale wereld staat onder druk door een toenemend aantal cyberaanvallen in Europa, van phishing tot ransomware. Cybersecurity is nu geen keuze meer, maar een noodzakelijke eis, zowel persoonlijk als professioneel.

Om deze bedreigingen aan te pakken, heeft het Europees Parlement de herziene Netwerk- en Informatiesystemenrichtlijn NIS2 aangenomen. Deze richtlijn breidt het EU-kader voor cyberbeveiliging uit en is een cruciaal onderdeel van de bredere EU-cyberveiligheidsstrategie.

Wat omvat NIS2?

 

NIS2 bouwt voort op NIS1 door het aantal als 'essentieel' geclassificeerde bedrijven uit te breiden tot zo'n 160.000 organisaties in heel Europa, inclusief middelgrote en grote bedrijven in specifieke sectoren. Enkele belangrijke aspecten zijn:

Uitgebreide scope: NIS2 omvat meer sectoren en herziet de classificatie van bedrijven. Het biedt lidstaten flexibiliteit bij het identificeren van kleine bedrijven met hoog risico.

Verhoogde beveiligingseisen: De richtlijn vereist een risicobeheeraanpak en beschrijft essentiële cyberbeveiligingsmaatregelen voor alle betrokken organisaties.

Versterkt toezicht en sancties: Er zijn strengere toezichtmaatregelen voor nationale autoriteiten en geharmoniseerde sanctieregimes in de lidstaten.

Welke cyberbeveiligingsmaatregelen moeten er genomen worden? 

  • Risicobeoordeling: Identificeer potentiële bedreigingen en kwetsbaarheden in uw netwerk- en informatiesystemen.

  • Beveiligingsbeleid en procedures: Stel een duidelijk beleid op voor informatiebeveiliging en implementeer procedures voor risicobeheer, toegangscontrole en incidentrespons.

  • Beveiligingsmaatregelen: Implementeer technische maatregelen zoals firewalls, antivirussoftware, encryptie en sterke authenticatie om uw systemen te beschermen.

  • Incidentresponsplan: Ontwikkel een plan om snel te reageren op beveiligingsincidenten, met inbegrip van het melden van incidenten aan de relevante autoriteiten.

  • Monitoring en detectie: Gebruik systemen om verdachte activiteiten te monitoren en te detecteren, zodat u snel kunt ingrijpen bij mogelijke bedreigingen.

  • Training en bewustwording: Zorg voor training van personeel om hen bewust te maken van beveiligingsrisico's en hoe ze moeten handelen bij verdachte situaties.

Welke sectoren moeten aandacht besteden aan NIS2?

Energie Post- en koeriersdiensten
Transport Afvalbeheer
Bankwezen Productie, distributie van chemicaliën
Financiële marktinfrastructuur Productie, verwerking en distributie van voedsel
Gezondheid Fabricage van medische en diagnostische hulpmiddelen
Drinkwater Digitale aanbieders
Afvalwater Onderzoek
Digitale infrastructuur  
ICT-dienstenbeheer  
Openbare administratie  
Ruimte  

Essentiële sectoren

Belangrijke sectoren

Ondernemingen met minstens 250 werknemers of een jaarlijkse omzet van ten minste 50 miljoen euro, die actief zijn binnen onderstaande kritieke sectoren. Ondernemingen tussen de 50 en 250 werknemers of een jaarlijkse omzet van 10 tot 50 miljoen euro. Ook ondernemingen met minstens 50 werknemers die activiteiten uitvoeren zoals hieronder gespecificeerd .

Welke sancties kunnen er worden opgedragen bij niet-naleving?

NIS2 introduceert strengere straffen voor niet-naleving, waaronder boetes tot 10% van de jaaromzet van een entiteit.

Voor bedrijven actief in essentiële sectoren: administratieve boetes tot € 10.000.000 of minimaal 2% van de totale jaarlijkse wereldwijde omzet in het voorgaande boekjaar van de onderneming waartoe de essentiële entiteit behoort, afhankelijk van welk bedrag hoger is.

Voor bedrijven actief in belangrijke sectoren: administratieve boetes tot € 7.000.000 of minimaal 1,4% van de totale jaarlijkse wereldwijde omzet in het voorgaande boekjaar van de onderneming waartoe de belangrijke entiteit behoort, afhankelijk van welk bedrag hoger is.

Hoe helpen we onze klanten verder?

ABC-Groep ondersteunt bedrijven bij de naleving van NIS2. Van risicobeoordeling tot implementatie van beveiligingsmaatregelen, we bieden deskundig advies en oplossingen op maat. Door onze begeleiding verzekeren bedrijven zich van naleving en minimaliseren we de risico's op boetes en reputatieschade.

NIS2 is essentieel voor het beschermen van Europese organisaties tegen geavanceerde cyberdreigingen. ABC-Groep staat klaar om bedrijven te begeleiden bij het voldoen aan deze richtlijn. Door samen te werken aan strikte naleving, bouwen we aan een veilige digitale toekomst voor onze klanten.