Uitdaging

Opvolging van voedingspompen bij Nutricia gebeurde bij de start met behulp van Excel-sheets. Het doel van dit project is om een applicatie te ontwikkelen waarmee voedingspompen kunnen worden gevolgd die door Nutricia worden gedistribueerd (verkocht of uitgeleend). Het belangrijkste doel is om de gebruikers van de applicatie in staat te stellen om op elk gewenst moment de locatie van elke pomp, het aantal pompen op elke locatie, de status van de pompen, de geschiedenis, etc. op te zoeken. Wettelijk gezien moet de geschiedenis ten minste vijf jaar na de vernietiging worden bewaard.

Oplossing

ABC-Groep heeft een webapplicatie ontwikkeld die (wereldwijd) toegankelijk is voor meerdere Nutricia-gebruikers en die automatisch de audit logging van wijzigingen in pompgegevens afhandelt. Met de applicatie kunnen Nutricia medewerkers klanten en hun actieve pompen, servicecontracten beheren en het onderhoudsproces volledig opvolgen.

Oplossing

Resultaat

Door een applicatie te hebben om de voedingspompen te beheren, hoeft Nutricia niet meerdere Excel-bestanden met pompgegevens bij te houden. Met de pump tracker webapplicatie die ABC-Groep ontwikkelde, kost het beheren van pompgegevens veel minder tijd en levert het meer kwalitatieve gegevens op.

Gebruikte oplossingen

Gebruikte expertises

Service aan onze klanten is essentieel voor Danone, net als de kwaliteit en wettelijkheid rondom data beheer. Pump Tracker is sedert jaren een belangrijke applicatie die het ons mogelijk maakt beide doelen te combineren. Cereus is een betrouwbare partner die oplossingen op maat ontwikkelt en die nabij is in het onderhouden ervan.

Chris Verelst Senior Strategy Manager Medical Devices, Specialized Nutricion, Danone BeLux
Company logo