Managed Backup

Er zijn diverse factoren die een bedrijf zwaar kunnen beschadigen. Menselijk handelen, rampen (zoals brand of waterschade) of defecten in hard- of software kunnen bedrijfsdata zwaar beschadigen. Een managed back-up oplossing is niet meer weg te denken in een infrastructuur. Daarnaast stellen we een contingency plan (noodplan) op om de organisatie te helpen reageren op een noodsituatie.

Nooit meer dataverlies

Dataverlies wilt u natuurlijk steeds voorkomen. Het tast de continuîteit van uw bedrijf aan en kost veel tijd én geld. Daarom is het belangrijk dat u goede backups maakt. Wij helpen u graag de ideale backup oplossing in te richten. Hiervoor hebben wij diverse opleidingen zowel offline als in de Cloud zodat al uw bedrijfsdata 100% veilig is.

Doordat de online back-up oplossing door ons beheerd (managed) wordt, zorgen wij er voor dat we continu monitoren en controleren of alle geselecteerde mappen daadwerkelijk opgeslagen worden. We houden dagelijks in de gaten of alle backups wel gelukt zijn. Mocht er onverhoopt toch een backup mislukken, dan trekken wij tijdig aan de bel. Zo kunt u zonder zorgen uw werk doen.

Nooit meer dataverlies

Disaster Recovery Plan

De kans bestaat altijd dat een onvoorzien incident of calamiteit de bedrijfscontinuïteit onderbreekt en de dienstverlening in het gedrang brengt. Een Disaster Recovery Plan beschrijft een gestructureerde aanpak die gehanteerd wordt met de bedoeling de IT-storing zo snel mogelijk te herstellen en een aanvaardbaar operationeel niveau te bereiken.

Disaster Recovery Plan

Backup in de Cloud

Naast lokale back-up, is het ook mogelijk om backup en  recovery diensten in de Cloud te voorzien. Cloud backup is een volledig geautomatiseerd systeem dat u toelaat om op eenvoudige wijze uw belangrijke gegevens te back-uppen en te herstellen wanneer dit nodig zou zijn.

Backup in de Cloud

In samenwerking met

Gerelateerde oplossingen