Hoe onderteken ik digitaal een pdf document?
Youri Vanderleyden 12/01/2021

Hoe onderteken ik digitaal een pdf document?

De coronacrisis heeft al veel gevolgen gekend. 

Fysiek samenkomen om overeenkomsten te ondertekenen is sinds het van kracht worden van de maatregelen ter voorkoming van de verspreiding van het COVID-19 virus niet meer vanzelfsprekend. Meer en meer dient er gezocht te worden naar alternatieven. Één van deze alternatieven betreft de elektronische handtekening. 

Wat is een elektronische handtekening?
Een elektronische handtekening, die ook wel een digitale handtekening wordt genoemd, is een digitale variant van een gewone handtekening. Digitale gegevens van de handtekening worden gekoppeld aan bijvoorbeeld e-mails of een Word of PDF document. Soms is zo'n handtekening een gescande versie van iemands gewone handtekening, maar u kunt uw handtekening ook zelf digitaal maken met behulp van speciale software. De geavanceerde digitale handtekening heeft dezelfde juridische waarde als een gewone handtekening.

Dankzij het verifiëren van de digitale handtekening communiceert u niet alleen veilig, maar zorgt het ook voor vertrouwen in de identiteit van de ontvanger. Heel veel bedrijven en particulieren concentreren zich op het gebruik van PDF documenten met Adobe Reader en hebben alles in huis om dit te doen.

U hebt een Belgische eID-kaart, een kaartlezer en een (Adobe Reader) pdf software nodig. Onze Belgische identiteitskaart is immers gecertifieerd. Er zit een handtekencertificaat op. Als u een vaak voorhanden zijnde gratis pdf software gebruikt (bvb Adobe Reader), dan kan u daarmee een document dat u hebt gemaakt en opgeslagen in pdf ondertekenen. Uw handtekening zal van het hoogste niveau (“gekwalificeerd”) zijn.

Hoe het proces van het plaatsen van een digitale handtekening in zijn werk gaat, kan u hieronder terugvinden.

Bekijk hier het proces

 

Veel succes! 

 

Screenshot 1