Over Co-Valent

Co-Valent is een vormingsfonds van en voor arbeiders en bedienden in de sector van chemie, kunststoffen en life sciences. Hierbij hebben ze nood aan de ontwikkeling van een digitaal platform.

Over Co-Valent

Gewenste oplossing

We bouwden voor hen een publieke webapplicatie en een extranet. Via de applicatie kunnen medewerkers zich inschrijven voor alle mogelijke opleidingen. De bedrijven kunnen subsidies aanvragen en opleidingsdossiers beheren. Alle functionaliteiten zijn zowel als webapplicatie als mobiel beschikbaar. Co-Valent kan de inhoud van de applicatie zelf beheren dankzij de implementatie van een CMS. De webapplicatie werkt geïntegreerd met de CRM database van Co-Valent.

Website

https://www.co-valent.be/nl/