24/7 database ondersteuning

In moderne organisaties is IT het fundament. Een succesvolle onderneming is meer dan ooit afhankelijk van de kwaliteit van de databases, applicaties en andere technologie. Dat weten wij als geen ander. Daarom zijn wij ervan overtuigd dat niemand zelf databasebeheer hoeft te doen. Wij houden de Oracle en/of Microsoft SQLservers in de lucht; 24 uur per dag, zeven dagen in de week.

Databasebeheer

Onze beheersactiviteiten bestaan uit: proactieve monitoring, regulier beheer, calamiteitenopvang en projecten. Elk kwartaal vindt overleg plaats om de dienstverlening te evalueren en/of regulier beheer en projecten te plannen.

Databasebeheer

3 smaken 24/7

Er zijn 3 smaken van beheer: Monitoring, Maintenance & Management. De contractvorm bepaalt welke activiteiten inclusief in het te berekenen maandbedrag zijn. Het servicelevel is voor alle contractvormen gelijk.

3 smaken 24/7